Bài 3. Cho tam giác MNP nhọn. Gọi ME là đường vuông góc kẻ từ điểm M đến cạnh NP. a) So sánh EN và NM b) Chứng minh rằng NP &

Bài 3. Cho tam giác MNP nhọn. Gọi ME là đường vuông góc kẻ từ điểm M đến cạnh NP.
a) So sánh EN và NM
b) Chứng minh rằng NP < NM + MPViết một bình luận

Câu hỏi mới