Bài ` 5: ` ` a) ` Tính giá trị của biểu thức ` S = 1/2 + 2/{2^2} + 3/{2^3} + … + 10/{2^10} `

Bài ` 5: `
` a) ` Tính giá trị của biểu thức ` S = 1/2 + 2/{2^2} + 3/{2^3} + … + 10/{2^10} `

1 bình luận về “Bài ` 5: ` ` a) ` Tính giá trị của biểu thức ` S = 1/2 + 2/{2^2} + 3/{2^3} + … + 10/{2^10} `”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới