Bài 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Kh

Bài 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

2 bình luận về “Bài 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Kh”

 1. Giải đáp: 6 giờ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thể tích của bể nươc là :
          2.1,5.1=3(m3)
  Sau số giờ là thì bể đầy nước là :
         3:0,5=6(giờ)
             Đáp số : 6 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận