Bài 6. Người ta thiết kế một quyển lịch bàn từ một tấm bìa cứng hình chữ nhật, sau đó chia thành ba phần bằng nhau và gấp lại

Bài 6. Người ta thiết kế một quyển lịch bàn từ một tấm bìa cứng hình chữ nhật, sau đó chia thành ba phần bằng nhau và gấp lại thành một hình lăng trụ tam giác đều có độ dài mỗi cạnh bằng 9cm và chiều dài thân lịch bằng 21cm . a) Hãy tính diện tích xung quanh của tấm lịch khi được gấp hoàn thành. b). Chi phí in 1m giấy lịch có giá 300000 đồng. Hỏi sản xuất 100 quyển lịch sẽ hết bao nhiêu tiền

1 bình luận về “Bài 6. Người ta thiết kế một quyển lịch bàn từ một tấm bìa cứng hình chữ nhật, sau đó chia thành ba phần bằng nhau và gấp lại”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)$ Diện tích xung quanh của tấm lịch khi được gấp hoàn thành là: 
  $9 \times 3 \times 21 = 567$ $(cm^{2})$
  Đổi $567 cm^2$ $= 0,0567 m^2$ 
  $b)$ Chi phí xản suất 1 cuốn lịch là:
  $0 , 0567 \times 300$ $000 = 17010 $( đồng )
  Chi phí xản suất $100$ cuốn lịch là:
  $17 010 \times 100 = 1 701000$ (đồng)
  Đáp số:
  $a)$ $0 , 0567$ $m^{2}$
  $b)1 701000 đồng$
  $#vuminhanh$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới