Bài 8 : Cho tam giác ABC với ba góc nhọn . AB=AC.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC a) Chứng minh tam giác ABM = tam giác

Bài 8 : Cho tam giác ABC với ba góc nhọn . AB=AC.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC
a) Chứng minh tam giác ABM = tam giác ACM
b) Trên tia đối MA lấy E sao cho MA=ME.Chứng minh AC//BE
c) Kẻ BH vuông góc với AC tại H , kẻ CK vuông góc với BE tại K . Chứng minh góc ABH = góc ECK
d) Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng HK

1 bình luận về “Bài 8 : Cho tam giác ABC với ba góc nhọn . AB=AC.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC a) Chứng minh tam giác ABM = tam giác”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới