Bài tập 1: Cho tam giác JIK và tam giác DEF có BC = EF , = 90 độ. Cần thêm điều kiện gì để theo trường hợp cạnh huyền-cạnh

Bài tập 1: Cho tam giác JIK và tam giác DEF có BC = EF , = 90 độ. Cần thêm điều kiện gì để theo trường hợp cạnh huyền-cạnh góc vuông?
A.DE=JK B.DF=JI C.DE=JI D.E=I
em đag cầng gấp ạ
làm và giải thích giúp em ạ

1 bình luận về “Bài tập 1: Cho tam giác JIK và tam giác DEF có BC = EF , = 90 độ. Cần thêm điều kiện gì để theo trường hợp cạnh huyền-cạnh”

Viết một bình luận