Bạn Mai đọc 1 cuốn sachs trong ba ngày. Ngày 1 đọc được 1/5 sô trang. Ngày 2 bạn đọc được 2/3 số trang còn lại. Ngày 3 bạn đọ

Bạn Mai đọc 1 cuốn sachs trong ba ngày. Ngày 1 đọc được 1/5 sô trang. Ngày 2 bạn đọc được 2/3 số trang còn lại. Ngày 3 bạn đọc được 200 trang
a) cả cuốn sachs đó dày bao nhiêu trang
b) Tính số trang sách đọc trong ngày 1,2
C) Tỉ số % trang sách đọc ngày 1 so với ngày 3

2 bình luận về “Bạn Mai đọc 1 cuốn sachs trong ba ngày. Ngày 1 đọc được 1/5 sô trang. Ngày 2 bạn đọc được 2/3 số trang còn lại. Ngày 3 bạn đọ”

 1. Phân số chỉ số phần số sách còn lại là:
  1 – 1/5 = 4/5 ( số trang )
  Phân số chỉ số phần sách ngày 2 đọc là:
  4/5 . 2/3 = 8/15 ( số trang )
  Phân số chỉ số phần sách ngày 3 đọc là:
  1 – 1/5 – 8/15 = 15/15 – 3/15 -8/15 = 4/15 ( số trang )
  Mà 4/5 trang tương ứng với 200 trang
  => Cả cuốn sách đó dày là:
  200 : 4/15 = 750 ( trang )
  Số trang sách ngày 1 đọc là:
  750 . 1/5 = 150 ( trang )
  Số trang sách ngày 2 đọc được là:
  750 . 8/15 = 400 ( trang )
  c)Tỉ số % trang sách đọc ngày 1 so với ngày 3 là :
  150/200 xx 100% = 75%
   

  Trả lời
 2. ) Ngày 2 bạn Nga đã đọc số trang quyển sách là :
   ( 1- 15 ) x 23 = 815 ( quyển sách)
  Ngày thứ 3 chiếm số phần quyển sách là :
  1 – (15 +815 )= 415 ( quyển sách)
  Quyển sách có số trang là:
  200 : 415 = 750 ( trang)
  b) Ngày thứ 1 bạn Nga đọc số trang s
  ) Ngày 2 bạn Nga đã đọc số trang quyển sách là :
   ( 1- 15 ) x 23 = 815 ( quyển sách)
  Ngày thứ 3 chiếm số phần quyển sách là :
  1 – (15 +815 )= 415 ( quyển sách)
  Quyển sách có số trang là:
  200 : 415 = 750 ( trang)
  b) Ngày thứ 1 bạn Nga đọc số trang sá

  Trả lời

Viết một bình luận