Bạn mai muốn thu thập dữ liệu về số học sinh vi phạm nội quy trang phục trong một tuần để báo cáo thầy tổng phụ trách. em hãy

Bạn mai muốn thu thập dữ liệu về số học sinh vi phạm nội quy trang phục trong một tuần để báo cáo thầy tổng phụ trách. em hãy giúp bạn mai đưa ra phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp
Mn giúp em với ạ

1 bình luận về “Bạn mai muốn thu thập dữ liệu về số học sinh vi phạm nội quy trang phục trong một tuần để báo cáo thầy tổng phụ trách. em hãy”

Viết một bình luận