Bạn Nam đi mua vở và với số tiền hiện có Nam có thể mua 10 quyển loại 1, 12 quyển loại 2 hoặc 15 quyển loại 3. Biết tổng giá

Bạn Nam đi mua vở và với số tiền hiện có Nam có thể mua 10 quyển loại 1, 12 quyển loại 2 hoặc 15 quyển loại 3. Biết tổng giá trị tiền 1 quyển loại 1 và 2 quyển loại 3 nhiều hơn 2 quyển loại 2 là 4000 đồng. Tính giá tiện quyển loại 3

1 bình luận về “Bạn Nam đi mua vở và với số tiền hiện có Nam có thể mua 10 quyển loại 1, 12 quyển loại 2 hoặc 15 quyển loại 3. Biết tổng giá”

 1. Gọi x, y, z (đồng) lần lượt là giá tiền của quyển vở loại I, II, III (x, y, z > 0).
  Theo bài, tổng giá trị tiền 1 quyển vở loại I và 2 quyển vở loại III nhiều hơn giá tiền 2 quyển vở loại II là 2000 đồng.
  Ta suy ra 1 . x + 2 . z – 2 . y = 2 000 hay x – 2y + 2z = 4 000.
  Vì số tiền hiện có của bạn Nam không đổi nên số lượng mỗi loại quyển vở mà bạn Nam mua được tỉ lệ nghịch với giá tiền của loại quyển vở đó.
  Mà theo bài bạn Nam chỉ mua được 10 quyển vở loại I hoặc 12 quyển vở loại II hoặc 15 quyển vở loại III nên ta có 10x = 12y = 15z.
  ⇒(10x)/60=(12x)/60=(15z)/60
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  (x+2z-2y)/(6+8-10)=4000/4=1000
  ⇒z/4= 1000 ⇒ z=4 . 1000=4000 đòng
   

  Trả lời

Viết một bình luận