biết a + b=9 kết quả của phép 0,a(b)+0b(a) là A 2 B1 C0,5 D1,5

biết a + b=9 kết quả của phép 0,a(b)+0b(a) là
A 2 B1 C0,5 D1,5

1 bình luận về “biết a + b=9 kết quả của phép 0,a(b)+0b(a) là A 2 B1 C0,5 D1,5”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,a(b)+0,b(a)
  =0,a+0,0(b)+0,b+0,0(a)
  =(0,a+0,b)+(0,0(a)+0,0(b))
  =0,9+(1/10 .0,(a)+1/10 .0,(b))
  =9/10+(1/10 .a.0,(1)+1/10 .b.0,(1))
  =9/10+(1/10 .a. 1/9+1/10 .b. 1/9)
  =9/10+1/10. 1/9(a+b)
  =9/10+1/90 .9
  =9/10+1/10
  =1
  ->B

  Trả lời

Viết một bình luận