bộ ba đoạn thẳng nào sau đây tạo thành một tam giác, giải thích A.5cm,4cm,1cm B 3cm,4cm,5cm C5cm,2cm,2cm D1cm,4cmm,10cm

bộ ba đoạn thẳng nào sau đây tạo thành một tam giác, giải thích
A.5cm,4cm,1cm
B 3cm,4cm,5cm
C5cm,2cm,2cm
D1cm,4cmm,10cmViết một bình luận

Câu hỏi mới