các bạn giúp mình giải bài này với Góc A và góc B là hai góc kề bù nhau, A: B = 31: 5 số đo góc A là

các bạn giúp mình giải bài này với
Góc A và góc B là hai góc kề bù nhau, A: B = 31: 5 số đo góc A làViết một bình luận

Câu hỏi mới