các cánh chứng minh 1 tam giác là tam giác đều

các cánh chứng minh 1 tam giác là tam giác đều

2 bình luận về “các cánh chứng minh 1 tam giác là tam giác đều”

 1. các cách c/m 1 tam giác là tam giác đều:
  -Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.
  -tam giác đều có 3 góc bằng nhau
  -tam giác đó cân và có 1 góc bằng 60 
  -tam giác đó có 2 góc bằng 60 độ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  – C1: Chứng minh tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau.
  Vd: Tam giác OAB có OA = OB = AB
  => Tam giác OAB đều
  – C2: Chứng minh tam giác đó có 3 góc bằng nhau.
  Vd: Chứng minh tam giác OAB có góc O = B = A
  => Tam giác OAB đều
  – C4: Chứng minh tam giác đó có 2 góc bằng 60 độ.
  Vd: Tam giác OAB có góc  A = B = 60°
  => Tam giác OAB đều
   

  Trả lời

Viết một bình luận