Câu 1: Hs lớp 7A , 7B , 7C cùng đào khối lượng đất như nhau.Lớp 7A làm xong trong 2 giờ,lớp 7B làm xong trong 2,5 giờ, lớp 7C

Câu 1: Hs lớp 7A , 7B , 7C cùng đào khối lượng đất như nhau.Lớp 7A làm xong trong 2 giờ,lớp 7B làm xong trong 2,5 giờ, lớp 7C làm xong trong 3 giờ.Tính số hs mỗi lớp biết rằng hs lớp 7A nhiều hơn hs lớp 7C là 10 em

1 bình luận về “Câu 1: Hs lớp 7A , 7B , 7C cùng đào khối lượng đất như nhau.Lớp 7A làm xong trong 2 giờ,lớp 7B làm xong trong 2,5 giờ, lớp 7C”

 1. Giải đáp:
  Gọi số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia công việc lần lượt là:
  a,b,c (a,b,c in N**)
  Vì số học sinh và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
  2a = 2,5b = 3c
  => (2a)/30 = (2,5b)/30 = (3c)/30
  => a/15 = b/12 = c/10
  Và a – c = 10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/15 = b/12 = c/10 = (a-c)/(15-10) = 10/5 = 2
  Suy ra :
  **a/15 = 2 => a = 2.15 = 30
  **b/12 = 2 => b = 2.12 = 24
  **c/10 = 2 => c = 2.10 = 20
  Vậy số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia công việc lần lượt là:
  30;24; 20 (học sinh)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới