Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. a) Chứng minh ABC = ADC

Câu 11.
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.
a) Chứng minh ABC = ADC và CBD là tam giác cân.
b) Gọi M là trung điểm của CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E. Chứng minh rằng BC = DE và BC + BD > BE

1 bình luận về “Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. a) Chứng minh ABC = ADC”

 1. Câu 11:
  a) Ta có: góc BAC kề bù với góc CAD
       góc BAC+góc CAD= 180 độ (t/c 2 góc kề bù)
  Mà góc BAC=90 độ (gt)
     90 độ + góc CAD= 180 độ
                  góc CAD = 180- 90
                  góc CAD = 90 độ
  +) Xét ΔCAB (góc BAC=90 độ) và ΔCAD (góc CAD = 90 độ), có:
  AC là cạnh chung
  AD = AB (gt)
  ⇒ΔCAB=ΔCAD ( 2 cạnh góc vuông)
  ⇒BC=DC ( 2 cạnh tương ứng)

  +) Xét ΔCBD, có: BC=DC (cmt)
  ⇒ ΔCBD là tam giác cân tại C 

  b) Xét ΔMDE và ΔMCB, có:
  góc MDE = góc MCB ( vì DE//BC)
  MD = MC (Vì M là trung điểm của DC)
  góc DME = góc BMC 
  ⇒ ΔMDE=ΔMCB (g.c.g)
  ⇒BC=DE (2 cạnh tương ứng)
  ⇒BC+BD=DE+DB>BE

  Trả lời

Viết một bình luận