Câu 3 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao AH, góc C< góc B < 90* , M là điểm nằm giữa H và B; N là điểm thuộc đườn

Câu 3 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao AH, góc C< góc B < 90* , M là điểm nằm giữa H và B; N là điểm thuộc đường thẳng BC nhưng không thuộc đoạn BC.Chứng minh:
a) AB + HB < AC + HC
b) AM < AB < ANViết một bình luận

Câu hỏi mới