Câu 4 Cho ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME. a) Chứng minh MAB =

Câu 4
Cho ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME.
a) Chứng minh MAB = MEC
b) Vì sao AB // EC?
c) Chứng minh BEC vuông tại E
Câu 5 Tìm x và y biết (x 1)2022 + ( )2023 = 0

2 bình luận về “Câu 4 Cho ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME. a) Chứng minh MAB =”

 1. Xét tam giác AMB và tam giác EMC có 
                   BM=CM (gt)
                   M1=M3 (đối đỉnh)
                   AM=EM (gt)
  =》tam giác AMB =tam giác EMC(c.g.c)
  =》góc MAB= góc MEC (2 góc tương ứng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới