Câu 5: (2đ) Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Nhà trường muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và

Câu 5: (2đ) Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Nhà trường muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và số nữ mỗi tổ đều nhau . Có bao nhiêu cách chia tổ ? Cách chia nào để số học sinh mỗi tổ là ít nhất? Và mỗi tổ ít nhất có bao nhiêu nữ ? Bao nhiêu nam ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới