Chị Lan đi bộ từ nhà đến bến xe buýt hết 10 phút với vận tốc x ( km/h ) rồi lên xe buýt đi 45 phút nữa thì tới nơi làm việc.

Chị Lan đi bộ từ nhà đến bến xe buýt hết 10 phút với vận tốc x ( km/h ) rồi lên xe buýt đi 45 phút nữa thì tới nơi làm việc. Viết biểu thức đại số biểu thị quãng đường ( tính theo km ) từ nhà chị Lan đến nơi làm việc
Giải
Đổi 10 phút = …. giờ; 45 phút = … giờ
Quãng đường chị Lan đi từ nhà đến bến xe buýt là : ………………… ( km )
Vận tốc của xe buýt là : …………………………. ( km/h )
Quãng đường chị Lan đi từ bến xe buýt đến nơi làm việc là : ……………. ( km )
Vậy biểu thức đại số biểu thị quãng đường chị Lan đi từ nhà đến nơi làm việc là : ………….

1 bình luận về “Chị Lan đi bộ từ nhà đến bến xe buýt hết 10 phút với vận tốc x ( km/h ) rồi lên xe buýt đi 45 phút nữa thì tới nơi làm việc.”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 10 phút = 10/60 = 1/6 giờ

  Đổi 45 phút = 45/60 = 3/4 giờ

  Quãng đường chị Lan đi từ nhà đến bến xe buýt là: x * 1/6 = x/6 km

  Vận tốc của xe buýt là: v km/h

  Quãng đường chị Lan đi từ bến xe buýt đến nơi làm việc là: v * 3/4 = 3v/4 km

  Vậy, biểu thức đại số biểu thị quãng đường chị Lan đi từ nhà đến nơi làm việc là:
  x/6 + 3v/4 km 

  Trả lời

Viết một bình luận