chị linh bán được 111 chiếc áo gồm 3 loại. áo phông màu trắng giá 100k 1 áo, áo phông đen giá 80k 1 áo, áo phông xanh giá 120

chị linh bán được 111 chiếc áo gồm 3 loại. áo phông màu trắng giá 100k 1 áo, áo phông đen giá 80k 1 áo, áo phông xanh giá 120k 1 áo. hỏi chị linh bán mỗi loại bao nhiêu chiếc áo biết rằng số tiền chị linh bán được mỗi loại áo là như nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới