chỉ ra phần hệ số và bậc của đơn thức sau: a^2/4

chỉ ra phần hệ số và bậc của đơn thức sau: a^2/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới