cho 4 số 11,12,13,14,tìm sác xuất để chọn được một số nguyên tố cho 5 sao mình cần gấp

cho 4 số 11,12,13,14,tìm sác xuất để
chọn được một số nguyên tố
cho 5 sao mình cần gấp

2 bình luận về “cho 4 số 11,12,13,14,tìm sác xuất để chọn được một số nguyên tố cho 5 sao mình cần gấp”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trong 4 số 11;12;13;14 có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “chọn được một số nguyên tố” là:
  11;13
  Vì thế,xác suất để chọn được một số nguyên tố là: 2/4=1/2
  @lynhxynkdep

  Trả lời

Viết một bình luận