Cho Δ ABC cân tại A. Gọi E là trung điểm của cạnh BC . Trên tia đối của cạnh EA lấy EF sao cho EF bằng EA. a Chứng minh ΔAB

Cho Δ ABC cân tại A. Gọi E là trung điểm của cạnh BC . Trên tia đối của cạnh EA lấy EF sao cho EF bằng EA.
a Chứng minh ΔABE bằng ΔACE
b Chứng minh AE vuông góc với BC
c chứng minh AB song song với CF
d Chứng minh ACsong song với BF

1 bình luận về “Cho Δ ABC cân tại A. Gọi E là trung điểm của cạnh BC . Trên tia đối của cạnh EA lấy EF sao cho EF bằng EA. a Chứng minh ΔAB”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới