Cho ABC vuông tại A có AB= 3cm, góc B = 60 độ . Tính độ dài đường phân giác BD

Cho ABC vuông tại A có AB= 3cm, góc B = 60 độ . Tính độ dài đường phân giác BDViết một bình luận

Câu hỏi mới