Cho ba điểm A B C thẳng hàng B nằm giữa A và C biết BA = 2 cm BC = 3 cm Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC t

Cho ba điểm A B C thẳng hàng B nằm giữa A và C biết BA = 2 cm BC = 3 cm Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ( vẽ hình hộ mình ).Viết một bình luận

Câu hỏi mới