Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2 cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2 cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC tại B.
a) So sánh HB, HA và HC
b) So sánh góc HAC và góc HCA
c) So sánh góc BHA và góc BHC
(KHÔNG SỬ DỤNG QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU!!!)

1 bình luận về “Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2 cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $BA<BC, HB\perp AC$
  $\to BA^2<BC^2$
  $\to BH^2+BA^2<BH^2+BC^2$
  $\to HA^2<HC^2$
  $\to HA<HC$
  Mà $\Delta HBA$ vuông tại $B\to HB<HA$
  $\to HB<HA<HC$
  b.Ta có: $HA<HC\to \widehat{HCA}<\widehat{HAC}$
  c.Ta có: $\widehat{HCA}<\widehat{HAC}$
  $\to 90^o-\widehat{HCA}>90^o-\widehat{HAC}$
  $\to \widehat{BHC}>\widehat{BHA}$
   

  cho-ba-diem-a-b-c-thang-hang-b-nam-giua-a-va-c-biet-ba-2-cm-bc-3-cm-lay-diem-h-bat-ky-tren-duong

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới