Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu tăng thêm 6 công nhân thì căn nhà đó hết bao nhiêu ngày

Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu tăng thêm 6 công nhân thì căn nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Biết rằng năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)

2 bình luận về “Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu tăng thêm 6 công nhân thì căn nhà đó hết bao nhiêu ngày”

 1.                    Giải:
  Số công nhân có nếu tăng 6 công nhân là:
     12+6=18( công nhân )
  Thời gian số công nhân này xây căn nhà đó là:
     12/18 xx 96=64(ngày)
     Đáp số: 64 ngày
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. 1 công nhân xây một căn nhà trong:
  12xx96=1152 (ngày)
  Nếu tăng tăng thêm 6 công nhân thì xây căn nhà đó hết:
  1152:(12+6)=64 (ngày)
  Đáp số: 64 ngày
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới