cho biết 6 người làm 1 công việc hết 60 ngày. hỏi nếu 5 người làm công việc đó thì hết bao nhiêu ngày

cho biết 6 người làm 1 công việc hết 60 ngày. hỏi nếu 5 người làm công việc đó thì hết bao nhiêu ngày

2 bình luận về “cho biết 6 người làm 1 công việc hết 60 ngày. hỏi nếu 5 người làm công việc đó thì hết bao nhiêu ngày”

 1. Gọi x là số thời gian để 5 người làm xong công việc đó
  Vì số người và thời gian để hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên: 
  $\dfrac{6}{5}$=$\dfrac{x}{60}$
  ⇒x=$\dfrac{60.6}{5}$=72
  Vậy: 5 người xây xong ngôi nhà trong 72 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận