Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nahu và khi x = 20 thì y =12. a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x b)Biểu diễn y

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nahu và khi x = 20 thì y =12.
a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x
b)Biểu diễn y theo x
c ) tính giá trị của x khi = -1/3

1 bình luận về “Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nahu và khi x = 20 thì y =12. a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x b)Biểu diễn y”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Do x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận
  nên $y = kx$
  <=> 12 = k . 20
  <=> k = 3/5
  b.
  Với k = 3/5 ta được y = 3/5 x
  c.
  Với y= -1/3 thì 
  <=> -1/3 = 3/5 x
  <=> x= -5/9
  Vậy x=-5/9 thì y=-1/3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới