cho biết một đội công nhân ( năng xuất làm việc như nhau) dự kiến xây một ngôi nhà trong 156 ngày. Hỏi nếu điều 3/7 số công n

cho biết một đội công nhân ( năng xuất làm việc như nhau) dự kiến xây một ngôi nhà trong 156 ngày. Hỏi nếu điều 3/7 số công nhân sang công trình khác thì số công nhân còn lại sẽ xây ngôi nhà đó trong bao nhiêu ngày?

1 bình luận về “cho biết một đội công nhân ( năng xuất làm việc như nhau) dự kiến xây một ngôi nhà trong 156 ngày. Hỏi nếu điều 3/7 số công n”

 1. Giải đáp:
  $273$ ngày.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số công nhân ban đầu là $x$ người $(x∈N*)$
  Số lượng công nhân còn lại là: $x-\frac{3}{7}x=\frac{4}{7}x$
  Gọi thời gian để số công nhân xây nhà là $y$ ngày $(y>0)$
  Ta có:
  $156x=\frac{4}{7}xy$ (cùng khối lượng công việc)
  ⇔$156=\frac{4}{7}y$
  ⇔$y=273(TM)$
  Vậy thời gian để số công nhân còn lại hoàn thành ngôi nhà là $273$ ngày.

  Trả lời

Viết một bình luận