Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Có hệ số tỉ lệ là 5, ta viết A . y . x = 5 B. y = 5. x C. x = 5. y D. x/y = 5

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Có hệ số tỉ lệ là 5, ta viết
A . y . x = 5
B. y = 5. x
C. x = 5. y
D. x/y = 5

1 bình luận về “Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Có hệ số tỉ lệ là 5, ta viết A . y . x = 5 B. y = 5. x C. x = 5. y D. x/y = 5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: x;y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=a/x hay     xy=a (a \ne 0). 
  Thay a=5 ta có:
  y=5/x=> x=5xxy
  Chọn C.x=5xxy
  @lynhxynhdep

  Trả lời

Viết một bình luận