Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 6 thì y = 9. Giá trị của x khi y = 3 là A. x = 9/2 B. x = 2 C. x = 18

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 6 thì y = 9. Giá trị của x khi y = 3 là
A. x = 9/2
B. x = 2
C. x = 18
D. x = 12

1 bình luận về “Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 6 thì y = 9. Giá trị của x khi y = 3 là A. x = 9/2 B. x = 2 C. x = 18”

 1. Có: x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ a
  ⇒x=a/y
  ⇒ a=xy
  Khi x=6 thì y=9
  ⇒a=6.9
  ⇒a=54
  Vậy, x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ 54
  Khi y=3 thì:
        x=a/y= 54/3=18
  → Giải đáp: C.
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới