cho các số thực a,b,c thoả mãn a/3=b/4=c/5 tính giá trị của biểu thức M=a+2b+3c/a-2b+3c giúp mik nhanh với ạ

cho các số thực a,b,c thoả mãn a/3=b/4=c/5
tính giá trị của biểu thức M=a+2b+3c/a-2b+3c
giúp mik nhanh với ạ

1 bình luận về “cho các số thực a,b,c thoả mãn a/3=b/4=c/5 tính giá trị của biểu thức M=a+2b+3c/a-2b+3c giúp mik nhanh với ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt a/3=b/4=c/5=k. Suy ra a=3k; b=4k; c=5k
  Thay vào M ta đc:
  M=3k+2.4k+3.5k/3k-2.4k+3.5k =26k/10k =2,6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới