Cho đa thức : A(x) = 3$x^{3}$ + 5$x^{2}$ – 3$x^{3}$ + 1 a) Tìm bậc của đa thức A(x) b) Sắp xếp đa thức A(x) theo luý thừa gi

Cho đa thức : A(x) = 3$x^{3}$ + 5$x^{2}$ – 3$x^{3}$ + 1
a) Tìm bậc của đa thức A(x)
b) Sắp xếp đa thức A(x) theo luý thừa giảm dần của biến
c) Chứng tỏ đa thức A(x) không có nghiệm

2 bình luận về “Cho đa thức : A(x) = 3$x^{3}$ + 5$x^{2}$ – 3$x^{3}$ + 1 a) Tìm bậc của đa thức A(x) b) Sắp xếp đa thức A(x) theo luý thừa gi”

 1. Cii
  a)A(x)=3x^3+5x^2-3x^3+1
           =(3x^3-3x^3)+5x^2+1
           =5x^2+1
  @ Bậc:2
  b)A(x)=3x^3+5x^2-3x^3+1
           =(3x^3-3x^3)+5x^2+1
           =5x^2+1
  c)A(x)=5x^2+1
  Ta có:x^2≥0 với $\forall$ x∈RR
          5x^2≥0 với $\forall$ x∈RR
          5x^2+1≥0 với $\forall$ x∈RR
  => Đa thức A(x) vô nghiệm.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a)
  +) Ta thu gọn A(x)
  A(x)=3x^{3}+5x^{2}-3x^{3}+1
  =(3x^{3}-3x^{3})+5x^{2}+1
  =1+5x^{2}
  Vậy A(x)=1+5x^{2}
  +) Bậc của đa thức A(x) là bậc 2
  b)
  +) Sắp xếp đa thức A(x) theo lũy thừa giảm dần của biến:
  =>A(x)=5x^{2}+1
  Vậy A(x)=5x^{2}+1
  c)
  -) Để A(x) có nghiệm thì A(x)=0
  A(x)=0=>5x^{2}+1=0
  Ta có:
  x^{2}\ge0AAx\inRR
  =>5x^{2}\ge0AAx\inRR
  =>5x^{2}+1>0AAx\inRR
  => Đa thức A(x) không có nghiệm (đpcm)
  Vậy đa thức A(x) không có nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới