Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a = 9,8. Công thức tính y theo x là A. y = x/9,8 B. x.y = 0,8 C.

Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a = 9,8. Công thức tính y theo x là
A. y = x/9,8
B. x.y = 0,8
C. x = 9,8 . y
D. y = 9,8 . x

1 bình luận về “Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a = 9,8. Công thức tính y theo x là A. y = x/9,8 B. x.y = 0,8 C.”

 1. Cii
  =>D
  @ KN: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=ax(a là hằng số khác 0), thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a
  – Nếu x tỉ lệ thuận với y thì ta nói x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1/a
  *** Công thức:y=ax hay y=kx
  @ Theo đề, ta thay a=9,8
  =>y=9,8.x
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới