cho điểm A ko thuộc đường thẳng BC . Xét 4 đoạn thẳng AB , AH , AE , AC kẻ từ A đến đường thẳng BC thỏa mãn các tính chất sau

cho điểm A ko thuộc đường thẳng BC . Xét 4 đoạn thẳng AB , AH , AE , AC kẻ từ A đến đường thẳng BC thỏa mãn các tính chất sau AH vuống góc với BC , H là trung điểm BE , E là trung điểm BC , cho AE = EC . chứng minh rằng : tam giác AEC cần tại E

1 bình luận về “cho điểm A ko thuộc đường thẳng BC . Xét 4 đoạn thẳng AB , AH , AE , AC kẻ từ A đến đường thẳng BC thỏa mãn các tính chất sau”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Kẻ EM ⊥ AC ta được ΔEMC vuông tại M và ΔAME vuông tại M.
     Xét ΔEMC và ΔAME có:
              ME chung
              AE = EC (gt)
              Góc MEC = góc AEM
  Do đó ΔEMC=ΔEMA (c.g.c)
  Mà AE = EC (gt) nên ΔAEC cân tại E.

  Trả lời

Viết một bình luận