Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và song song với d

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và song song với d

1 bình luận về “Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d . Có bao nhiêu đường thẳng qua A và song song với d”

 1. Giải đáp: B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d => Có một và chỉ một đường thẳng qua A và song song với d.
  (Theo tiên đề Euclid)
  – Minh họa: 

  cho-diem-a-nam-ngoai-duong-thang-d-co-bao-nhieu-duong-thang-qua-a-va-song-song-voi-d

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới