Cho định lí :”Đường thẳng m cắt đường thẳng n tạo thành bốn góc , nếu một góc là góc vuông thì ba góc còn lại cũng là góc vuô

Cho định lí :”Đường thẳng m cắt đường thẳng n tạo thành bốn góc , nếu một góc là góc vuông thì ba góc còn lại cũng là góc vuông ”
a, Ghi giả thiết và kết luận của định lí bằng kí hiệu
b, Chứng minh định lí đó

2 bình luận về “Cho định lí :”Đường thẳng m cắt đường thẳng n tạo thành bốn góc , nếu một góc là góc vuông thì ba góc còn lại cũng là góc vuô”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới