Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Vẽ cung tròn tâm A và B có cùng bán kính ( bán kính lớn hơn MA ), hai cung trò

Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Vẽ cung tròn tâm A và B có cùng bán kính ( bán kính lớn hơn MA ), hai cung tròn cắt nhau tại N.
a) Chứng minh tam giác NMA = tam giác NMB
b) Chứng minh NM vuông góc với AB
c) Biết rằng AB = 12cm; NM = 8 cm; NA = 10cm. Tính chu vi tam giác NMB
Nhớ vẽ cả hình nha

1 bình luận về “Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Vẽ cung tròn tâm A và B có cùng bán kính ( bán kính lớn hơn MA ), hai cung trò”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới