Cho f(x)= 1+$x^{3}$ +$x^{5}$ +$x^{7}$ +…+$x^{101}$ Tính f(1) ; f(-1)

Cho f(x)= 1+$x^{3}$ +$x^{5}$ +$x^{7}$ +…+$x^{101}$
Tính f(1) ; f(-1)

2 bình luận về “Cho f(x)= 1+$x^{3}$ +$x^{5}$ +$x^{7}$ +…+$x^{101}$ Tính f(1) ; f(-1)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   f(x)=1+x^3+x^5+x^7+…+x^(101) tại x=1
  f(1)=1+1^3+1^5+1^7+…+1^(101)
  f(1)=1+1+1+1+…+1
  f(1)=1.51
  f(1)=51
  Vậy f(x)=51 tại x=1
   f(x)=1+x^3+x^5+x^7+…+x^(101) tại x=-1
  f(-1)=1+(-1)^3+(-1)^5+(-1)^7+…+(-1)^(101)
  f(-1)=1+(-1)+(-1)+(-1)+…+(-1)
  f(-1)=(-1)+(-1)+…+(-1)
  f(-1)=(-1).49
  f(-1)=-49
  Vậy f(x)=-49 tại x=-1

  Trả lời
 2. f(1)=1+1^3+1^5+1^7+…+1^101
  =1+1+1+1+…+1
  Dãy số trên có {101-1}/2+1=51 số hạng
  => f(1)=51*1=51
  $\\$
  f(-1)=1+(-1)^3+(-1)^5+(-1)^7+…+(-1)^101
  =1-1-1-1-…-1
  Dãy số trên có {101-3}/2+1=50 số hạng có giá trị là -1
  => f(-1)=1+(-1)*50=1-50=-49
  Vậy f(1)=51 và f(-1)=-49
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận