cho góc xOy < 90 độ. Lấy A trên tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với OA, c

cho góc xOy < 90 độ. Lấy A trên tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với OA, cắt Oy ở B. Chứng minh:
a) AB//Ox
b) tìm số đo góc xOy để góc OBA = 100 độViết một bình luận

Câu hỏi mới