Cho hai góc kề bù AOB và BOC, biết AOB = 60 độ. Vẽ OM là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo của

Cho hai góc kề bù AOB và BOC, biết AOB = 60 độ. Vẽ OM là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo của

2 bình luận về “Cho hai góc kề bù AOB và BOC, biết AOB = 60 độ. Vẽ OM là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo của”

 1. Ta có: \hat{AOB}+\hat{BOC}=180^o
  =>\hat{BOC}=180^o-\hat{AOB}
  =>\hat{BOC}=180^o-60^o
  =>\hat{BOC}=120^o
  Mà OM là tia phân giác \hat{BOC}
  =>\hat{BOM}=\hat{MOC}=(\hat{BOC})/2=(120^o)/2=60^o
  Lại có: \hat{AOM}=\hat{AOB}+\hat{BOM}
  Hay \hat{AOM}=60^o +60^o=120^o
  Vậy \hat{BOM}=60^o; \hat{AOM}=120^o 

  cho-hai-goc-ke-bu-aob-va-boc-biet-aob-60-do-ve-om-la-tia-phan-giac-cua-goc-boc-tinh-so-do-cua

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới