cho tam ABC có AB=AC . gọi M là trung điểm của BC a, chứng minh tam giác AMB = AMC b,trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao c

cho tam ABC có AB=AC . gọi M là trung điểm của BC
a, chứng minh tam giác AMB = AMC
b,trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA . chứng minh AC//BD
c, gọi I là 1 điểm trên AC , K là 1 điểm trên DB sao cho AI = DK chứng minh rằng 3 điểm I,M,K thẳng hàng

2 bình luận về “cho tam ABC có AB=AC . gọi M là trung điểm của BC a, chứng minh tam giác AMB = AMC b,trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao c”

 1. @nhicute218
  chúc bạn thi tốt 
   
  giải 
  a, ΔAMB=ΔAMC có:
  AB=AC
  B1=C1
  MB=MC
  ⇒ΔAMB=ΔAMC
  b, xét ΔACD có
  MC⊥AD
  AM=AD
  ⇒ΔACD cân tại C
  ⇒C1=C2
  mà C1 =B1
  ⇒C2=B1
  ⇔AC//BD

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới