Cho tam ABC có AB<BC tia phân giác ABC cắt AC taị D, E là điểm trên tia đối của tia DB.Trên nửa mặt phẳng bờ BD có chứa đi

Cho tam ABC có AB<BC tia phân giác ABC cắt AC taị D, E là điểm trên tia đối của tia DB.Trên nửa mặt phẳng bờ BD có chứa điểm A vẽ tia EX sao cho BEx=BEC.Trên tia Ex lấy điểm F sao cho EF=EC.Chứng minh F,A,B thẳng hàngViết một bình luận

Câu hỏi mới