cho tam giác abc biết ac=5cm; bc=1cm. hãy tìm độ dài ab biết độ dài này là một số nguyên.tam gíac abc là tam giác gì?

cho tam giác abc biết ac=5cm; bc=1cm. hãy tìm độ dài ab biết độ dài này là một số nguyên.tam gíac abc là tam giác gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới