Cho tam giác ABC cân tại A,có AD là tia phân giác của góc A ( D BC ) a) C/m ΔABD = ΔACD b) C/m AD BC giúp mik lm với ạ=’) b

Cho tam giác ABC cân tại A,có AD là tia phân giác của góc A ( D BC )
a) C/m ΔABD = ΔACD
b) C/m AD BC
giúp mik lm với ạ=’) bí quáViết một bình luận

Câu hỏi mới