Cho tam giác ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến. Chứng minh AM là đường trung trực.

Cho tam giác ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến. Chứng minh AM là đường trung trực.Viết một bình luận

Câu hỏi mới