Cho tam giác ABC cân tại A, đường phân giác của góc B và C cắt nhau tại I. Chững minh AI là đường trung tuyến của tam giác AB

Cho tam giác ABC cân tại A, đường phân giác của góc B và C cắt nhau tại I. Chững minh AI là đường trung tuyến của tam giác ABC.
giúp mik vs ạ mik đg câng gấp!!



Viết một bình luận

Câu hỏi mới