Cho tam giác ABC cân tại A , K là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia KA lấy điểm D sao cho KD = KA a) CMR : AB // CD b

Cho tam giác ABC cân tại A , K là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia KA lấy điểm D sao cho KD = KA a) CMR : AB // CD
b) CM : tam giác ABC = tam giác CDA
c) Trên đoạn thẳng KC lấy điểm N sao cho CN = 2NK . Gọi H là giao điểm của DN và AC , M là giao điểm của BH và AD . CM : AM = NC = 1/3AD

1 bình luận về “Cho tam giác ABC cân tại A , K là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia KA lấy điểm D sao cho KD = KA a) CMR : AB // CD b”

Viết một bình luận