Cho tam giác ABC cân tại A.Trên tia đối của tia BC lấy điểm D,trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD=CE Gọi M là trung

Cho tam giác ABC cân tại A.Trên tia đối của tia BC lấy điểm D,trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD=CE
Gọi M là trung điểm của BC.CMR:AM là p/g của góc DAEViết một bình luận

Câu hỏi mới